آموزش ثبت گروه کالا در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای ثبت گروه کالای جدید مسیر زیر را دنبال کنید

نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس