آموزش مشاهده موجودی کالا در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای مشاهده موجودی کالاها مسیر زیر را دنبال کنید

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس

پنجره گزارش موجودی کالاها نمایش داده خواهد شد

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس