آموزش مشاهده گردش کالاهای گروه خاص در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای مشاهده گردش کالای گروه خاص مسیر زیر را دنبال کنید

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس

پنجره گزارش موجودی کالاها نمایش داده خواهد شد

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس