آموزش ویرایش یا حذف گروه کالا در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای ویرایش یا حذف گروه کالای مورد نظر مسیر زیر را دنبال کنید

نرم افزار مکسوس