آموزش مشاهده چک ها بر حسب سررسید در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای مشاهده مشاهده چک ها بر حسب سررسید مسیر زیر را دنبال کنید

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس

پنجره مشاهده چک ها بر حسب سررسید نمایش داده خواهد شد

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس