آموزش گردش حساب طرف حسابها در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای مشاهده گردش حساب طرف حسابها مسیر زیر را دنبال کنید

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس

پنجره گردش حساب طرف حسابها نمایش داده خواهد شد

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس