آموزش گردش حساب صندوق در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای مشاهده گردش حساب صندوق مسیر زیر را دنبال کنید

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس

پنجره گردش حساب صندوق نمایش داده خواهد شد

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس