بروزرسانی 11.6.3

فروردين 02, 777 Written by مکسوس

به روز رسانی عمومی مکسوس

بروزرسانی 11.6.2

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. امکان غیر فعال کردن چاپ توضیحات ردیف فاکتور فروش به جای نام کالا. کاربر می تواند تعیین کند که توضیحات ردیفی به عنوان ردیف فاکتور فروش چاپ شود، یا نام کالا.

بروزرسانی 11.6.1

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. اضافه شدن امکانات چند فروشگاهی به باشگاه مشتریان مکسوس. توضیحات: از این پس مجموعه هایی که دارای بیش از یک شعبه هستند، می توانند باشگاه مشتریان شعب خود را با هم لینک کنند و این امکان برایشان فراهم است تا مشتری از یکی از شعب خرید کرده و از سایر شعب، از  امتیازات خود استفاده نماید.
صفحه3 از13