بروزرسانی 11.3.1

فروردين 02, 777 Written by
  1. امکان تعریف ضریب برای هر فروشنده و ضریب برای هر گروه کالا جهت محاسبه درصد کارمزد هر فروشنده از فروش
Read 1117 times