بروزرسانی 11.6.2

فروردين 02, 777 Written by
  1. امکان غیر فعال کردن چاپ توضیحات ردیف فاکتور فروش به جای نام کالا. کاربر می تواند تعیین کند که توضیحات ردیفی به عنوان ردیف فاکتور فروش چاپ شود، یا نام کالا.
Read 708 times