بروزرسانی 11.6.1

فروردين 02, 777 Written by
  1. اضافه شدن امکانات چند فروشگاهی به باشگاه مشتریان مکسوس. توضیحات: از این پس مجموعه هایی که دارای بیش از یک شعبه هستند، می توانند باشگاه مشتریان شعب خود را با هم لینک کنند و این امکان برایشان فراهم است تا مشتری از یکی از شعب خرید کرده و از سایر شعب، از  امتیازات خود استفاده نماید.
Read 851 times