بروزرسانی 11.5.8

فروردين 02, 777 Written by
  1. حساسیت بارکد کالاها به صفر ابتدای بارکدها(قابل فعال سازی در تنظیمات->تعاریف اولیه)
Read 884 times