ثبت انواع تخفیفات فروش

 در ویدئویی که در لینک های زیر قرار داده می شودثبت انواع تخفیفات فروش آموزش داده می شود برای یادگیری مرحله به مرحله به لینک های زیر مراجعه شود.

آدرس ثبت انواع تخفیفات فروش  در کانال آپارات مکسوس  :     aparat

آدرس ثبت انواع تخفیفات فروش در  کانال یوتیوب مکسوس:youtyop

آدرس ثبت انواع تخفیفات فروش  در کانال نماشا مکسوس:       namasha

 

 

مدیریت فروشنده ها

 در ویدئویی که در لینک های زیر قرار داده می شود مدیریت فروشنده ها آموزش داده می شود برای یادگیری مرحله به مرحله به لینک های زیر مراجعه شود.

آدرس مدیریت فروشنده ها در کانال آپارات مکسوس  :     aparat

آدرس مدیریت فروشنده ها  در  کانال یوتیوب مکسوس:youtyop

آدرس مدیریت فروشنده ها در کانال نماشا مکسوس:       namasha

 

صدور، ویرایش و حذف فاکتور فروش

 در ویدئویی که در لینک های زیر قرار داده می شود صدور، ویرایش و حذف فاکتور فروش آموزش داده می شود برای یادگیری مرحله به مرحله به لینک های زیر مراجعه شود.

آدرس  صدور، ویرایش و حذف فاکتور فروش  در کانال آپارات مکسوس  :     aparat

آدرس صدور، ویرایش و حذف فاکتور فروش  در  کانال یوتیوب مکسوس:youtyop

آدرس  صدور، ویرایش و حذف فاکتور فروش  در کانال نماشا مکسوس:       namasha

 

صدور، ویرایش و حذف فاکتور خرید و چاپ بارکد از بخش خرید

 در ویدئویی که در لینک های زیر قرار داده می شودصدور، ویرایش و حذف فاکتور خرید و چاپ بارکد از بخش خرید آموزش داده می شود برای یادگیری مرحله به مرحله به لینک های زیر مراجعه شود.

آدرس صدور، ویرایش و حذف فاکتور خرید و چاپ بارکد از بخش خرید در کانال آپارات مکسوس  :     aparat

آدرس صدور، ویرایش و حذف فاکتور خرید و چاپ بارکد از بخش خرید در  کانال یوتیوب مکسوس:youtyop

آدرس صدور، ویرایش و حذف فاکتور خرید و چاپ بارکد از بخش خرید در کانال نماشا مکسوس:       namasha