کنترل موجودی با استفاده از نرم افزار مکسوس

کنترل موجودی مکسوس

کنترل دقیق موجودی،جلوگیری از به سرقت رفتن کالا های فروشگاه، کنترل فروشنده ها و جصول اطمینان از اینکه زمانی که مدیر فروشگاه در فروشگاه ها حضور نداردهمه چیز تحت کنترل است. اصلی ترین دغدغه مدیران فروشگاه ها بوده و یکی از اصلی ترین انگیزه کسب و کارها جهت استفاده از نرم افزار حسابداری می باشد.دقت بالایمکسوس در کنترل موجودی و ابزارهایی که در همین راستا در اختیار شما قرار می دهد. متضمن این اطمینان می باشد. ارائه انواع گزارشات موجودی محور شامل گزارش موجودی کالاها به  صورت تک به تک و گروهی،گزارش کاردکس کالا با گزارش کالاها بر اساس گروه خاص و ...بخشی از کنترل های شما بر روی موجودی می باشد.به طور خلاصه،با استفاده ازمکسوس خیالتان از بابت کنترل موجودی فروشگاه راحت خواهد بود.

 

 

دانلود نرم افزار حسابداریدانلود نرم افزار حسابداری رایگان مکسوس