لیست  دستگاه های جانبی  قابل ارائه مرتبط با نرم افزار حسابداری مکسوس 

بارکد اسکنر

چاپگر فیش

چاپگر لیبل

لیبل و ریبون

کاغذ حرارتی

َALL IN ONE

صندوق فروشگاهی

دستگاه کالر آی دی