چاپ بارکد از داخل مکسوس

چاپ بارکد مکسوس

نرم افزار حسابداری مکسوس دارای قابلیت ویرایش و چاپ بارکد از داخل نرم افزار حسابداری را دارا می باشد. با استفاده از نرم افزار حسابداری مکسوس، دیگر نیازی به استفاده از هیچ نرم افزار دیگری جهت چاپ بارکد نخواهید داشت. جهت مشاهده ویدئوی آموزشی طراحی و چاپ لیبل بارکد، اینجا و برای چاپ بارکد برای ردیف های فاکتور خرید، اینجا کلیک نمایید. 

 

 

دانلود نرم افزار حسابداریدانلود نرم افزار حسابداری رایگان مکسوس