بروزرسانی نسخه 12.1.6 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

 

 سازگاری مکسوس با دستگاه کالر آی دی نسل HID

 

سازگاری نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس با دستگاه کالر آی دی نسل HID
 

دستگاه کالر آی دی HID از ویژگی های مقاومت و کارایی بیشتر،قطعی کمتر و بی نیازی از نصب نسبت به پورت سابق برخوردار است.