بروزرسانی نسخه 12.1.4 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

 امکان به روزرسانی قیمت خرید کالا در بخش تعریف کالا با ثبت در فاکتور خرید با تاثیرگذاری بر سود و زیان در مکسوس

 

امکان به روزرسانی قیمت خرید کالا در بخش تعریف کالا با ثبت در فاکتور خرید با تاثیرگذاری بر سود و زیان در مکسوس

 

وقتی فاکتور خرید جدید ثبت می شود قیمت خرید تعریف کالا را هم عوض می کند که باعث می شود روی سود و زیان هم اثرگذار باشد.