بروزرسانی نسخه 12.1.7 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

بهبود گرافیکی در منوی سفارش رستورانی

 

بهبود گرافیکی در منوی سفارش رستورانی

برای اینکه ظاهر نرم افزار برای کاربر بسیار حائز اهمیت می باشد تلاشی  مبنی بر زیباسازی منوی سفارش در نرم افزار مکسوس رستورانی صورت گرفته است که استفاده از نرم افزار مکسوس رستورانی  بیشتر موردپسند کاربران قرار گیرد.