بروزرسانی نسخه 12.1.5 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

 
به روزرسانی بزرگ در ظاهر مکسوس رستورانی، بهبود گرافیکی منوی غذاها در پنجره مکسوس رستورانی
به روزرسانی بزرگ در ظاهر مکسوس رستورانی، بهبود گرافیکی منوی غذاها در پنجره مکسوس رستورانی

تیم طراحی نرم افزار رستورانی مکسوس همواره در حال تلاش برای بهبود نرم افزار مکسوس چه از نظر ظاهری و چه از نظر فنی می باشد که بیش از پیش بتواند رضایت کاربران خود را فراهم سازد.