آموزش و نصب رایگان نرم افزار مکسوس

آموزش و نصب رایگان مکسوس

 

نرم افزاری که به آن اعتماد می کنید و آن را خریداری می کنید، ضعیف ترین نرم افزار موجود در بازار خواهد بود، در صورتی که آموزش ندیده باشید! احتمالا رقم های چشمگیری که برخی شرکت های نرم افزاری جهت آموزش از کاربران درخواست می کنند، شما را به سمت خودیادگیری نرم افزار حسابداری سوق داده است. اما صبر کنید! این مسئله واقعا خطرناک است. ممکن است شما کلیه اطلاعات کالاها و طرف حساب های خود را در سیستم با صرف زمان زیادی وارد کنید، اما سپس متوجه شوید که اطلاعاتی که در سیستم تعریف کرده اید، به شیوه صحیحی انجام نگرفته و می بایست همه اطلاعات را به شیوه صحیح تر مجددا وارد نمایید! وااای! این می تواند یک فاجعه باشد!!! ما نرم افزار مکسوس شما را رایگان روی سیستم تان نصب می کنیم و به صورت رایگان و به طور کامل آموزش می دهیم. به این ترتیب می توانید مطمئن باشید که بهترین شیوه را برای تعریف کالاها متناسب با شغل خود برگزیده اید و می توانید بیشترین کارایی را از نرم افزار حسابداری خود بگیرید.