امکان راه اندازی انواع جشنواره های تخفیفی از جمله تخفیف آخر فصل، تخفیف درصدی، تخفیف ریالی و گروه های تخفیف به ساده ترین شکل ممکن در اختیار شما قرار دارد