بروزرسانی 11.5.9

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. امکان انتخاب گروه مشتریان جهت تغییر قیمت ردیف های فاکتور فروش پس از خروجی و ارسال به شعبه

بروزرسانی 11.5.8

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. حساسیت بارکد کالاها به صفر ابتدای بارکدها(قابل فعال سازی در تنظیمات->تعاریف اولیه)

بروزرسانی 11.5.7

فروردين 02, 777 Written by مکسوس

امکان چاپ تمام بارکدهای کالاهای استفاده شده در فاکتور خرید خاص

صفحه4 از13