بروزرسانی 11.4.3

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. امکان نمایش ادغام شده نام کالا و توضیحات ردیف بجای نام کالا

بروزرسانی 11.4.2

فروردين 02, 777 Written by مکسوس

امکان خروجی گرفتن از فاکتور فروش برای ارسال به شعبه ها با قیمت پخش و خرده

بروزرسانی 11.4.1

فروردين 02, 777 Written by مکسوس

امکان انتخاب بانک پیش فرض جهت نمایش در فرم تسویه فاکتور

صفحه9 از13