بروزرسانی 11.4.6

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. امکان جستجوی کالا بر اساس مدل، رنگ، سایز

بروزرسانی 11.4.5

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. امکان ذخیره کالا با رنگ و سایز به صورت دسته ای

بروزرسانی 11.4.4

فروردين 02, 777 Written by مکسوس

امکان انتخاب و ذخیره تصویر برای کالاها

صفحه8 از13