بروزرسانی 11.4.9

فروردين 02, 777 Written by مکسوس

امکان چاپ تصویر کالا از پنجره مشاهده لیست کالاها

بروزرسانی 11.4.8

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. امکان چاپ بارکد مخصوص سایز و رنگ کالا جهت استفاده در انبار کالا

بروزرسانی 11.4.7

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. اصلاح مشکل در باز نگه داشتن فاکتور فروش در کاربران غیر مدیر
صفحه7 از13