بروزرسانی 11.5.6

فروردين 02, 777 Written by مکسوس

امکان مرتب سازی تراکنش های بانکی در گزارش گردش بانک از دفتر روزنامه

بروزرسانی 11.5.5

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. امکان خروجی گرفتن از فاکتور جهت ارسال به شعبه  و ارسال آخرین قیمت خرید به عنوان قیمت خرید برای شعبه ها از دفتر مرکزی

بروزرسانی 11.5.4

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. امکان ویرایش لیبل دوقیمته به دلخواه کاربر
صفحه5 از13