بروزرسانی 11.6.9

مهر 04, 1396 Written by مکسوس

امکان انتخاب نحوه تسویه در مکسوس نسخه رستورانی

بروزرسانی 11.6.8

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. استفاده از امکانات چند قیمتی برای گروه های مشتریان مختلف در مکسوس نسخه رستورانی

بروزرسانی 11.6.7

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. امکان مشاهده موجودی کالا در تمامی شعبه ها
صفحه1 از13