بروزرسانی نسخه 12.3.5 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

 اضافه شدن گزارش فروش فقط با جزئیات فروش به بخش گزینه های پیشرفته در بخش گزارشات عملیات فروش

اضافه شدن گزارش فروش فقط با جزئیات فروش به بخش گزینه های پیشرفته در بخش گزارشات عملیات فروش

گزارشات پیشرفته با امکان گزارش گیری با جزئیات بیشتر در نرم افزار  حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس  طراحی شده است.