بروزرسانی نسخه 12.2.7 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

امکان انتخاب اندازه فونت منوی سفارش در مکسوس رستورانی

 

امکان انتخاب اندازه فونت منوی سفارش در مکسوس رستورانی

با امکان انتخاب اندازه فونت در منوی سفارش در مکسوس رستورانی می توانید با سلیقه خود سفارشات را فونت دلخواه ثبت نمایید.