بروزرسانی نسخه 12.2.5 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

در بخش تعریف مشتری/طرف حساب جدید،انتقال مکان نما به موبایل با فشار دادن کلید اینتر در بخش نام مشتری

 
 
در بخش تعریف مشتری/طرف حساب جدید،انتقال مکان نما به موبایل با فشار دادن کلید اینتر در بخش نام مشتری