بروزرسانی نسخه 12.2.3 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

 

امکان نمایش کد اشتراک مشتری در مکسوس رستورانی

 

امکان نمایش کد اشتراک مشتری در مکسوس رستورانی

در صورت ثبت شدن اطلاعات مشتری در نرم افزار مکسوس رستورانی هنگام چاپ فاکتورکد اشتراک مشتری در آن نمایش داده می شود.