رفع خطای access violation at ... msvcrt.dll - نصب microsoft visual studio runtime library 6 sp3

در برخی از ویندوزها هنگام استفاده از برخی امکانات نرم افزارها خطایی مربوط به فایل msvcrt.dll پیش می آید که مربوط به مدیریت حافظه می باشد. این خطا در سرویس پک سه Microsoft Visual Studio 6 حل شده است. جهت رفع این خطا کافیست فایل نصبی زیر را دانلود کرده و در حالت Run as administrator نصب نمایید. نرم افزار حسابداری مکسوس این بسته را به صورت رایگان جهت دانلود پرسرعت کاربران نرم افزارهای حسابداری ارائه نموده است.

 

download microsoft visual studio runtime library - fix msvcrt.dll دانلود Microsoft VisualStudio Runtime library 6 SP3

دانلود دموی نرم افزار حسابداری مکسوس