باشگاه مشتریان

در مجموعه های فروشگاهی،آژانس های مسافرتی، بانک ها و .... با ثبت اطلاعات مشتریان، میزان خریدشان می توان برنامه ریزهایی انجام داد تا مشتریان را در مجموعه حفظ کرد و آنها را راغب به خرید نمود.باشگاه مشتریان دارای اهداف و ویژگی هایی می باشد که هم صاحب کسب وکار و هم مشتریان در آن نفع داشته باشند.

امکان صدور کارت باشگاه مشتریان

 وقتی مشتری از مجموعه ای خرید می کند،مجموعه موردنظر کارتی را به او می دهد که اطلاعات خریدار و همچنین میزان خریدی که داشته درآن کارت ثبت می شود و بر اساس مبلغ خریدامتیازی در آن آن کارت ثبت می شود که مشتری می تواند در خریدهای بعدی از آن امتیاز استفاده نماید.

امکان تعریف بسته های امتیازی و جشنواره های خاص

در نرم افزار باشگاه مشتریان می توان بسته ها و جشنواره های خاصی را  برگزار نمود.یکی از راهها این است که می توان امتیازها را براساس واحد پولی در نظر گرفت به عنوان مثال به ازای هر 20000تومان خرید یک امتیاز در کارت مشتری ثبت می شود و در خرید بعدی مشتری می تواند از آن امتیاز استفاده کند.

امکان اتصال (لینک شدن) به نرم افزار حسابداری مکسوس

نرم افزار مکسوس امکان اتصال به باشگاه مشتریان را فراهم نموده است یعنی وقتی با خرید مشتریفاکتور فروش در نرم افزار مکسوسثبت شد، امتیاز آن خرید در باشگاه مشتریان نیز ثبت می شود.

امکان ارسال پیامک به مشتری

 امکان ارسال پیامک هایی نظیر زمان ثبت نام،خرید مشتری،استفاده از امتیاز،امکان ارسال پیامک های مناسبتی مانند تولد و سالگرد ازدواج از طریق نرم افزار باشگاه مشتریان امکان پذیر می باشد.

امکان مشاهده ریزامتیازات مشتری و گزارش جامع و متنوع از تراکنش ها

صاحب فروشگاه می تواند توسط نرم افزار باشگاه مشتریان بررسی نماید که هر مشتری در چه تاریخ هایی و چه مبلغ خریدی را انجام داده است و چقدر از امتیازات باشگاه مشتریان خود استفاده نموده است را مشاهده نماید.

تعیین سطوح دسترسی کاربران

صاحب فروشگاه می تواند در نرم افزار باشگاه مشتریانسطوح دسترسی کاربران دیگر را تعیین کند که هر کاربری بنابر صلاحدید صاحب فروشگاهسطح دسترسی مشخصی داشته باشد.

حذف امتیازات غیرفعال

در صورت تعیین زمان مشخص برای استفاده از امتیازات باشگاه مشتریان  و استفاده نکردن مشتری از آن، نرم افزار باشگاه مشتریان امکان حذف امتیازثبت شده را دارا می باشد.

 

downloadدانلود دموی باشگاه مشتریان