اهمیت استفاده از باشگاه مشتریان در فروش مدرن

امروزه باشگاه مشتریان به عنوان یک اهرم تشویقی در واحدهای فروش برای افزایش رضایتمندی و ایجاد رغبت بیشتر در مشتریان برای خرید، استفاده می شود که بازدهی بسیار خوبی برای صاحبان کسب و کار به همراه داشته است. از طرفی وجود نرم افزاری جهت مدیریت بیشتر مشتریان و ساماندهی آنان نیز نیاز هر سازمانی می باشد.
چنین نرم افزارهایی در سطوح مختلفی در بازار موجود می باشد که با امکانات طبقه بندی شده نسبت به وسعت مجموعه در اختیار مدیران قرار می گیرد. معمولاً همه نرم افزارهای باشگاه مشتریان برای فروشگاه ها یا مجموعه های بزرگ فروشگاهی طراحی شده اند و بخش متوسط و کوچک فروشگاهی با توجه به شرایط حاکم در بازار و عدم توجیه ریالی برای این مجموعه ها معمولاً -علیرغم نیازی که احساس می کنند- اشتیاقی برای خرید این نرم افزار نشان نمی دهند. لذا گروه نرم افزاری مکسوس با توجه به پیشنهاد تعدادی از مشتریان خود و در راستای حمایت از کسب و کارهای کوچک اقدام به تولید نرم افزار باشگاه مشتریان جدیدی با امکانات محدود نموده است تا امکان بهره مندی از این ابزار قدرتمند برای طیف مذکور نیز با هزینه خیلی کم تأمین شود.
این باشگاه ویژه مجموعه های کوچک با ابزاری محدود ولی پاسخگو می باشد که فقط با قیمت 200 هزار تومان عرضه می گردد.

.امیدواریم توانسته باشیم گامی موثر در جهت رونق واحدهای مذکور برداشته باشیم

customer club

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید