صدور، ویرایش و حذف فاکتور خرید و چاپ بارکد از بخش خرید

 در ویدئویی که در لینک های زیر قرار داده می شودصدور، ویرایش و حذف فاکتور خرید و چاپ بارکد از بخش خرید آموزش داده می شود برای یادگیری مرحله به مرحله به لینک های زیر مراجعه شود.

آدرس صدور، ویرایش و حذف فاکتور خرید و چاپ بارکد از بخش خرید در کانال آپارات مکسوس  :     aparat

آدرس صدور، ویرایش و حذف فاکتور خرید و چاپ بارکد از بخش خرید در  کانال یوتیوب مکسوس:youtyop

آدرس صدور، ویرایش و حذف فاکتور خرید و چاپ بارکد از بخش خرید در کانال نماشا مکسوس:       namasha