تهیه نسخه پشتیبان از نرم افزار حسابداری مکسوس

تا حالا برای شما اتفاق افتاده است که بخشی از اطلاعاتتان از بین برود و همیشه افسوس از دست دادن آنها را بخورید؟ اطلاعات مربوط به نرم افزارها چطور ؟
به نظر شما برای جبران این اتفاق چه کاری باید انجام داد ؟ به نظر من که بهترین و راحت ترین گزینه گرفتن یک BackUp از اطلاعاتمان است .پس مراحل زیر را انجام دهید .

backup maxoos (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 گام دوم 

backup maxoos (2)     

 گام سوم 

backup (3)