بروزرسانی نسخه 12.6.5 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

 اضافه شدن فیلد انتخاب گروه کالاها به تغییر قیمت کالاها بر اساس قیمت فنی
 
 
اضافه شدن فیلد انتخاب گروه کالاها به تغییر قیمت کالاها بر اساس قیمت فنی