بروزرسانی نسخه 12.6.3 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

 اضافه شدن امکانات اصلاح قیمت کالاها براساس کد فنی کالا(به روزرسانی قیمت یکجا برای تمام سایزها و رنگ های همان مدل کالا)
 
 
اضافه شدن امکانات اصلاح قیمت کالاها براساس کد فنی کالا(به روزرسانی قیمت یکجا برای تمام سایزها و رنگ های همان مدل کالا)