بروزرسانی نسخه 12.5.4 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

مکان الزامی شدن ثبت مخاطب برای هر فاکتور فروش و درج شماره موبایل مشتری

 
مکان الزامی شدن ثبت مخاطب برای هر فاکتور فروش و درج شماره موبایل مشتری