بروزرسانی نسخه 12.5.1 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

اضافه شدن جمع کل به گزارش فروش سالانه به تفکیک ماه

 
اضافه شدن جمع کل به گزارش فروش سالانه به تفکیک ماه