بروزرسانی نسخه 12.4.6 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

امکان انتخاب عدم چاپ فاکتور با گزینه پوز-چاپ 
 
امکان انتخاب عدم چاپ فاکتور با گزینه پوز-چاپ

 با فعال کردن این گزینه فقط مبلغ موردنظر روی پوز می افتد ولی فاکتوری چاپ نمی شود.