بروزرسانی نسخه 12.4.5 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

اصلاح نمایش تعداد خرید در پنجره دفتر روزنامه

 
اصلاح نمایش تعداد خرید در پنجره دفتر روزنامه