بروزرسانی نسخه 12.4.3 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

 امکان چاپ از سود و زیان

 امکان چاپ از سود و زیان

با این آپدیت می توانیم سود و زیان را چاپ نماییم.