بروزرسانی نسخه 12.4.2 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

افزوده شدن گزارش فروش براساس مدل،رنگ،سایز و ...

افزوده شدن گزارش فروش براساس مدل،رنگ،سایز و ...

 مشاهده گزارش فروش بر اساس مدل،رنگ و سایز و... در نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس ، که با استفاده از گزارشات این چنینی می توانیم بهتر متوجه شویم چه اجناسی با چه رنگ و سایز بیشترین و کمترین فروش را داشته اند.