بروزرسانی نسخه 12.3.3 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

اضافه شدن ریز اقلام فروش به گزارش کلی فاکتورها و سود در بخش گزارشات فروش گزینه های پیشرفته و نمایش عنوان فروشگاه در همان گزارش

 

 اضافه شدن ریز اقلام فروش به گزارش کلی فاکتورها و سود در بخش گزارشات فروش گزینه های پیشرفته و نمایش عنوان فروشگاه در همان گزارش