بروزرسانی نسخه 12.1.3 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

 امکان رهگیری چک های دریافتنی و پرداختنی در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

 
 
امکان رهگیری چک های دریافتنی و پرداختنی در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

 اغلب صاحبان مشاغل روزانه با چک سر وکار دارند و ممکن است به دلیل بالا بودن تعداد چک ها  جزئیات آنها فراموش شود. نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس امکانی را برای رهگیری چک پرداختنی/دریافتنی فراهم نموده است. که مراحل استفاده  از این بروزرسانی به این صورت است که از قسمت امور مالی سربرگ رهگیری چک دریافتنی/ پرداختنی را انتخاب می کنیم شناسه چک را وارد می کنیم جستجو را می زنیمکه اطلاعات زیر را برایمان نمایش می دهد:

  • شماره چک
  • تاریخ سررسید
  • مبلغ چک
  • سال مالی
  • شماره سند دریافت/پرداخت
  •  تاریخ سند
  • عنوان دسته چک
  •  توضیحات سند