خرید یک نرم افزار حسابداری آغاز راه همکاری مابین شرکت تولیدکننده نرم افزار و خریدار می باشد. ما اینگونه به مسئله فروش می نگریم.
تجربه نشان داده است که مشتریان در صورت دریافت خدمات ضعیف از سوی شرکت های تولیدکننده نرم افزار و خصوصا نرم افزارهای حسابداری ،تمایلی به    استفاده از این نرم افزارها نخواهند داشت و به فکر تعویض نرم افزار خواهند بود .
ما در شرکت تحلیل گران بیشتر تمرکز خود را بر روی مسئله ارائه پشتیبانی به روش های مدرن و مشتری محور معطوف کرده ایم. شما می توانید با انتخاب مکسوس از طریق روش های زیر از شرکت تحلیل گران پشتیبانی دریافت کنید:
تماس تلفنی با دفتر پشتیبانی شرکت و دریافت کمک از کارشناسان شرکت
دریافت پشتیبانی آنلاین از طریق نرم افزار تیم ویووربه صورت ریموت
ثبت تیکت پشتیبانی در سایت شرکت
مراجعه حضوری به دفاتر شرکت در محل خود
ارسال حضوری کارشناس به محل مشتری
مطرح کردن سوال از طریق شناسه تلگرام پشتیبان مکسوس